Verantwortliche Stellen für den Datenschutz bei Swiss Life Asset Managers

Schweiz

Swiss Life Investment Management Holding AG
- Data Protection -
General-Guisan-Quai 40
8022 Zürich
E-mail: DataprotectionAM@swisslife-am.com

Kontaktdaten des Datenschutzberaters:
Harald Eul
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Auf der Höhe 34
DE-50321 Brühl

Swiss Life Asset Management AG
- Data Protection -
General-Guisan-Quai 40
8022 Zürich
E-mail: privacy-slamch@swisslife-am.com

Kontaktdaten des Datenschutzberaters:
Harald Eul
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Auf der Höhe 34
DE-50321 Brühl

Deutschland

Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH
- Data Protection -
Clever Straße 36
50668 Köln
E-mail: DSB-SwissLifeAssetManagers@he-c.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Harald Eul
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Auf der Höhe 34
DE-50321 Brühl

Swiss Life Insurance Asset Managers GmbH
- Data Protection -
Zeppelinstrasse 1
85748 Garching b. München
E-mail: DSB-SwissLifeAsset@he-c.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Harald Eul
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Auf der Höhe 34
DE-50321 Brühl

Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland
- Data Protection -
Darmstädter Landstrasse 125
60598 Frankfurt am Main
E-mail: DataProtection.SLAMLUXDE@swisslife-am.com

Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft GmbH
- Data Protection -
Darmstädter Landstrasse 125
60598 Frankfurt am Main
E-mail: DSB-SwissLifeKVG@he-c.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Harald Eul
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Auf der Höhe 34
DE-50321 Brühl

Projektgesellschaften Swiss Life AM DE

Frankreich

Swiss Life Asset Managers France
- Data Protection -
153 rue Saint-Honoré
75001 Paris
E-mail: privacy-slamfrance@he-c.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Harald Eul
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Auf der Höhe 34
DE-50321 Brühl

Luxemburg

Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Data Protection -
4a, Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg
E-mail: Data_Protection@swisslife-am.com      

Norwegen

Swiss Life Asset Managers Nordic AS
- Data Protection -
Haakon VIIs gt 1
0161 Oslo
E-mail: dataprotection@swisslife-am.no

Grossbritannien

Swiss Life Asset Managers UK Limited
- Data Protection -
55 Wells Street (2nd Floor)
London, W1T 3PT
E-mail: sh-slamuk-info@swisslife-am.com